Voorlopige dekking aanvragen

Binnen 8 dagen dient Anac BackOffice in het bezit te zijn van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.

Anac BackOffice behoudt zich het recht voor om de relatie/(kandidaat-)verzekeringnemer niet te accepteren of deze een bepaalde verzekering te weigeren, waarbij de (eventueel) verleende voorlopige dekking onmiddellijk vervalt en er derhalve met betrekking tot de periode nadien geen enkel beroep meer op de betreffende verzekering kan worden gedaan.

Let op: Verzoeken tot voorlopige dekking welke de vastgestelde limieten overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst overschrijden en/of waarvan de ingangsdatum in het verleden ligt worden niet geaccepteerd.

Voorlopige dekking aanvragen

U kunt gebruik maken van het onderstaande formulier om voorlopige dekking aan te vragen.

Verzekeringnemer

Algemene gegevens

De verzekering