Voorlopige dekking aanvragen

Middels onderstaand formulier kunt u een voorlopige dekking aanvragen voor de volgende verzekeringen:

Motorrijtuigen, Inboedel, Woonhuis.

 

Binnen 8 dagen dient Anac BackOffice in het bezit te zijn van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.

Anac BackOffice behoudt zich het recht voor om de relatie/(kandidaat-)verzekeringnemer niet te accepteren of deze een bepaalde verzekering te weigeren, waarbij de (eventueel) verleende voorlopige dekking onmiddellijk vervalt en er derhalve met betrekking tot de periode nadien geen enkel beroep meer op de betreffende verzekering kan worden gedaan.

 

(Verzoeken tot voorlopige dekking welke de vastgestelde limieten overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst overschrijden en/of waarvan de ingangsdatum in het verleden ligt worden niet geaccepteerd.)

 

Voorlopige dekking aanvragen
 1.  

  Algemene gegevens

 2. Naam Tussenpersoon*
  Naam tussenpersoon ontbreekt
 3. Naam Adviseur*
  Naam adviseur ontbreekt
 4. E-mailadres Adviseur*
  Een geldig e-mail adres ontbreekt
 5.  

  Verzekeringnemer

 6. Relatienummer klant
  Ongeldige invoer
 7. Aanhef*
  De aanhef ontbreekt
 8. Voorletters
  Ongeldige invoer
 9. Achternaam/Bedrijfsnaam*
  Achternaam/bedrijfsnaam ontbreekt
 10. Postcode*
  De postcode ontbreekt
 11. Straatnaam*
  De straatnaam ontbreekt
 12. Straatnaam
  Ongeldige invoer
 13. Huisnummer*
  Het huisnummer ontbreekt
 14. Woonplaats*
  De woonplaats ontbreekt
 15. Geboortedatum*
  Een geldige datum ontbreekt
 16. Ingangsdatum voorlopige dekking*
  De ingangsdatum ontbreekt
 17. Kies verzekering*
  De keuze ontbreekt
 18.  
 1. Maatschappij*
  Ongeldige invoer
 2. Welke maatschappij
  Ongeldige invoer
 3.  

  Regelmatige bestuurder

 4. Regelmatige bestuurder
  Ongeldige invoer
 5. Naam*
  Achternaam/bedrijfsnaam ontbreekt
 6. Postcode*
  De postcode ontbreekt
 7. Straatnaam*
  Ongeldige invoer
 8. Straatnaam
  Ongeldige invoer
 9. Huisnummer*
  Het huisnummer ontbreekt
 10. Woonplaats*
  De woonplaats ontbreekt
 11. Geboortedatum*
  Geldige datum ontbreekt
 12.  

  Kentekenhouder voertuig

 13. Kentekenhouder
  Ongeldige invoer
 14.  
  Bij deze keuze is voorlopige dekking niet mogelijk.
 15. Naam*
  Achternaam/bedrijfsnaam ontbreekt
 16. Postcode*
  De postcode ontbreekt
 17. Straatnaam*
  Ongeldige invoer
 18. Straatnaam
  Ongeldige invoer
 19. Huisnummer*
  Het huisnummer ontbreekt
 20. Woonplaats*
  De woonplaats ontbreekt
 21. Geboortedatum*
  Geldige datum ontbreekt
 22.  

  Voertuig gegevens

 23. Merk*
  Het merk ontbreekt
 24. Type*
  Het type ontbreekt
 25. Kenteken*
  Het kenteken ontbreekt
 26. Meldcode*
  De meldcode ontbreekt
 27. Bouwjaar*
  Het bouwjaar ontbreekt
 28. Gewicht*
  Het gewicht ontbreekt
 29. Catalogus waarde*
  De cataloguswaarde ontbreekt
 30. Dagwaarde
  Ongeldige invoer
 31. Alarmklasse*
  De alarmklasse ontbreekt
 32. Gebruik voertuig*
  De keuze ontbreekt
 33. Keuze dekking*
  De keuze ontbreekt
 34.  

  Opstal/Inboedel

 35. Soort verzekering
  Ongeldige invoer
 36. Glas meeverzekeren*
  De keuze ontbreekt
 37.  

  Gegevens risicoadres

 38. Wat is het risicoadres*
  De keuze ontbreekt
 39. Postcode*
  De postcode ontbreekt
 40. Straatnaam*
  Ongeldige invoer
 41. Straatnaam
  Ongeldige invoer
 42. Huisnummer*
  Het huisnummer ontbreekt
 43. Woonplaats*
  De woonplaats ontbreekt
 44. Hoedanigheid*
  De keuze ontbreekt
 45.  
  Bij deze keuze is voorlopige dekking niet mogelijk.
 46. Soort woning  Ongeldige invoer
 47. Bouwaard muren
  Ongeldige invoer
 48. Bouwaard verdiepingsvloer
  Ongeldige invoer
 49. Bouwaard dak
  Ongeldige invoer
 50.  
  Bij deze keuze is voorlopige dekking niet mogelijk.
 51. Bouwjaar*
  De keuze ontbreekt
 52. Verzekerde waarde (herbouwwaarde)*
  De verzekerde waarde ontbreekt
 53. Opmerkingen
  Ongeldige invoer
 54.